Archive for the ‘Genel’ Category

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğu

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağ…  

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL’dir. T.C. MALİYE BAKANLI…  

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek..  

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 05 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30292  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac.  

SGK Genelgesi 2017/32

SGK Genelgesi 2017/32 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 Tarih: 29/12/2017…  

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Esnaf Kayıt Ücreti 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli v…  

Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı Kararı

04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/142 Karar Sayısı: 2017/150 Karar Tarihi: 1.11.2017…  

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği

TRT Elektronik Bandrol 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanı…  

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30289 (Mükerrer) Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 2..  

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler

SGK Genelgesi 2017/30 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 27/12/2017 Sayı : 70660756-206.16-E.6569541 Konu…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark