Archive for the ‘Genel’ Category

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:…  

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Tebliği 2017/1 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç ve..  

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği 4 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1….  

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve…  

BKK 2017/10696 Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Karar Sayısı : 2017/10696 Ekli…  

SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası)

SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 07/09/2017 Sayı : 71…  

BKK 2017/10828 Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar

2017 Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ertelenmesi 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Karar Sayısı : 2017/10828 Oda ve borsaların, 2017 yı…  

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli..  

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan…  

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Katılım Bankaları Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark