Archive for the ‘Genel’ Category

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14)

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2018/14 24 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30370  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 13…  

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/12)

Genç Çiftçi Desteklenmesi 2018/12 24 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30370  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…  

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)

Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra 10 23 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/…  

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlü…  

Şirket Kuruluşunda İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili

İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Y…  

Yapı Ruhsatı İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili

Yapı Ruhsatı İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili VALİLİKLER, BELEDİYELER VE RUHSAT VERMEYE YETKİLİ DİĞER KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİN…  

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22/03/2018 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihl…  

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticari Defterler 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve..  

VUK 493 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)

VUK 493 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç..  

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SUT Değişiklik 21/03/2018 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 2…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark