Genel | Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Archive for the ‘Genel’ Category

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: MADDE 1 – 6/1/2016 tarihli v…  

SGK’ya Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getirenlere Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Getirildi

SGK Borçlarını Taksitle Ödeme ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere..  

SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma)

SGK Genelgesi 2018/19 7143 Sayılı Kanun Yapılandırma T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 70467665-202.99-E….  

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2018/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti 2018/1 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Teb…  

Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Bankalarca Özkaynak Hesaplaması 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve K…  

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli…  

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla…  

7143 Sayılı Kanunla İlgili KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

7143 Sayılı Kanun KDV Beyannamesi 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığına “7143 Sayılı Kanunun (6…  

Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar BKK 2018/11662

Girişim Sermayesi Fonları 2018/11662 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11662 Ekli “Girişim Sermayesi Fon…  

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yapı Kayıt Belgesi 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark