Archive for the ‘Genel’ Category

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun…  

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30187 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…  

Maden Yönetmeliği

Maden Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30187 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM A…  

BKK 2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası BKK 2017/10718 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186  Karar Sayısı : 2017/10718 Ekli “Serbest Bölgelerde Türk…  

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’…  

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018 19 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30185  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/07/20…  

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 15 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30181  Kalkınma Bakanlığından: MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayı..  

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11)

Ulusal Meslek Standardı 2017/11 13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30179 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…  

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12)

Ulusal Meslek Standardı 2017/12 13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30179 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 11/3/2010 tarihli v…  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/24)

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2017/24 14 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30180 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark