Archive for the ‘Genel’ Category

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17)

MASAK Tebliği Sıra No: 17 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gaze…  

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 55 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…  

İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin Belge Aranmaksızın İadesi

İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin Belge Aranmaksızın İadesi ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikle…  

2018 Yılı VUK ve Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

2018 Yılı VUK ve Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından…  

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 208)

Basında Çalışanlara Verilecek Borç Para 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: 24 Kasım 2017 Basında…  

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 299 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç..  

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Değişiklik 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 12/4/2013 tar…  

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)

Gümrük Tebliği Tarife-Sınıflandırma 27 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği..  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 15 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE…  

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Kanun No: 7061 Kabul Tarihi: 28 Kasım 2017 MADDE 1- 4/2/1924 tarihli ve…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark