Archive for the ‘Genel’ Category

Anayasa Mahkemesinin E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararı (213 Sayılı Kanun Hk)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/24 19 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30128  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/24 Karar Sayı…  

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 2…  

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/…  

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 28/6/2…  

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

İflas İdaresi Ücreti Yazı ve Tebliğ Masrafı 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…  

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı 13 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30123 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 21/3/2014 …  

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Sağlık Turizmi 13 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30123 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç..  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/45

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/45  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Ko..  

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 5/9/2013 ta…  

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/154, K: 2017/106 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/154 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/154 Karar Sa..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark