Archive for the ‘Genel’ Category

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

ÖTV I Sayılı Liste Tebliğ Seri 2 15 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30333 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 5/3/2015 t…  

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrüksüz Satış Mağazaları 14 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30332  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı…  

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

İkinci El Araç Ticareti 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2017/129, K: 2018/6 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2017/129 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/129 Karar Sa…  

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

2018 Türk Patent Kurumu Ücret Tarifesi Ek 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 30/12/2017 tarihl…  

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç)

Pay Tebliği VII-128.1.ç 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî…  

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.b)

Özel Durumlar Tebliği II-15.1.b 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayı…  

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalat Elektronik Başvuru Sistemi 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı…  

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

Yabancı Plakalı Araç İPC 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…  

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik BKK 2017/11181

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları 10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30328  Karar Sayısı : 2017/11181 Ekli “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark