Archive for the ‘Genel’ Category

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Usul 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği..  

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GSS Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri 10 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30236  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 18/4/2014 ta..  

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/4)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2017/4 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013…  

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

Yükseköğrenim Öğrencilere Yapılacak Yardımlar 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜ…  

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun..  

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesi Değişiklik 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…  

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Akreditasyonu 03 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30229  Türk Akreditasyon Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap..  

7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu 03 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30229  Kanun No: 7039 Kabul Tarihi: 19 Ekim 2017 MADDE 1- 25/4/2006…  

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/16)

Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/16 01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30227 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 15/9/201…  

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/17)

Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/17 01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30227 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MAD..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark