Archive for the ‘Genel’ Category

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 5/9/2013 ta…  

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/154, K: 2017/106 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/154 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/154 Karar Sa..  

01 Temmuz-31 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

01 Temmuz-31 Aralık 2017 Harcırah ÖZET: 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan memur maaşları katsayılarına göre gelir vergisi…  

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

Kıdem Tazminatı Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı ÖZET: 1 Temmuz .2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 4,73..  

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04/07/2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 07 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30117 (Mükerrer) Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 04/07/2017 Karar N…  

SGK Genelgesi 2017/24 KHK 687 İşveren Teşviği Hakkında Yeni Uygulama

SGK Genelgesi 2017/24 4447 Geçici 17 Madde T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.3617625 Ta…  

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/3)

TPE 2017 Ücret Tarifesi 2017-3 07 Temmuz 2017 Resmi Gazete Sayı: 30117  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 3 üncü…  

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Destekleme 07 Temmuz 2017 Resmi Gazete Sayı: 30117  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 27879 say…  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22/6/2017 Tarihli ve 10472/20071 Sayılı Kararı

TCMB 10472/20071 Sayılı Kararı 06 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30116  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka…  

BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma 03 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30113 Karar Sayısı : 2017/10328 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koru…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark