Archive for the ‘Genel’ Category

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 6 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…  

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Katma Değer Vergisi Tebliğ 18 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…  

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Tasfiye Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayı…  

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve..  

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı :87893753-010.06.01[36-11]-69696 Tarih: 28.05.2018 Konu : VE…  

SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

SGK Genelgesi 2018/18 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66454725-206.05-E.5284537 Tarih: 01/06/2018 Konu…  

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda ÖZET Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorunda oldukla…  

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…  

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Konkordato Komiserinin Nitelikleri 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç M…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark