Archive for the ‘Genel’ Category

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

KDV Uygulama Tebliği 17 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli v…  

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler)

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 30/01/2018 Sayı : 58759530-010.06.02- 900 Konu…  

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Araçların Satış Devir ve Tescil 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…  

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/45 30 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30317  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Amaç ve kapsam MADDE 1 –…  

SGK Genelgesi 2018/3

SGK Genelgesi 2018/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2018 Sayı : 66454725-206.05-E.513972 Konu :…  

SGK Genelgesi 2018/4

SGK Genelgesi 2018/4 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25 Ocak 2018 Sayı : 79961784- 40 Konu : 2015/25 Sa..  

SGK Genelgesi 2018/5

SGK Genelgesi 2018/5 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25/01/2018 Sayı : 35158785-309-206.99-E.543014 Kon…  

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.c)

Pay Tebliği VII-128.1.c 26 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30313 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî G..  

VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç v…  

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/46 25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30312 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 28/2/2008 tarih…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark