Genel | Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Archive for the ‘Genel’ Category

Mali İstatistik Yönetmeliği

Mali İstatistik Yönetmeliği 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…  

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284

Vergiye Uyumlu Mükellef Borç Tecili 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Karar Sayısı : 2018/11284 Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının…  

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11285

4734 Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı 24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30342  Karar Sayısı : 2018/11285 Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Ka…  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11297 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Karar Sayısı : 2018/11297 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…  

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Pazar Araştırması Pazara Giriş Desteği 2018/2 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 21/3/20…  

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 286…  

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Yediemin Depoları 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gaz…  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 …  

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar…  

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Başbakanlıktan: Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı GEN…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark