Archive for the ‘Genel’ Category

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/16)

Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/16 01 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30227 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 15/9/201…  

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilmesi 31 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30226 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik…  

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)

Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri 31 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30226 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/8/2010…  

Kalkınma Ajanslarının Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajanslarının Denetim Yönetmeliği Değişiklik 31 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30226 Kalkınma Bakanlığından: MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli…  

Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecek

Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecek T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası…  

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunması 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Orman ve Su İşleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…  

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam..  

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Elektronik Haberleşme Tüketici Hakları 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…  

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar BKK 2017/10921

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Karar Sayısı : 2017/10921 Gün ışığından daha fazla yararlanmak ama…  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E. 2017/23096

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E. 2017/23096 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Yargıtay 9, Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2017/23096 KARA…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark