Archive for the ‘Genel’ Category

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/132 (5015 SK. İPC 5728)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/132 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30278  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/132 Karar Sa..  

VUK 487 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 487

VUK 487 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul K…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 (Maden Kanunu)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 Maden Kanunu 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/…  

VUK 486 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 486

VUK 486 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı,…  

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET : Mükelleflerin 2018 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esa..  

VUK 485 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 485

VUK 485 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Konu 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı B..  

EPDK 2018 Yılı İdari Para Cezaları İPC

EPDK 2018 Yılı İdari Para Cezaları İPC 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca…  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 3 Adet Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 3 Adet Tebliğ 18 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30274  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve…  

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/137 (5510 İPC)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/137 19 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30275  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/137 Karar S…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark