Archive for the ‘Genel’ Category

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

e-İhracat Stratejisi 2018-2020 06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30324  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 31/01/2018 Karar No : 2018/1 Konu :…  

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381)

Milli Emlak Genel Tebliği 381 06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30324  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî..  

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik 06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30324  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 say…  

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

2018 Proje ve Kontrollük Fiyat Artış Oranları 06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30324  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat artış oranları…  

SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri

SGK Genelgesi 2018/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 30/1/2018 Sayı : 24010506/031/53 Konu : Sahte, kon..  

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333

KDV Oranları BKK 2018/11333 03 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30321  Karar Sayısı : 2018/11333 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer…  

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/6 Sayılı Kararı

Markalaşma Desteği 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 31/01/2018 Karar No : 2018/6 Konu :…  

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi 2017 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “B…  

3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması

3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni mer…  

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2017/1, K: 5415/1)

Sayıştay İçtihadı Birleştirme E. 2017/1 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞ…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark