Archive for the ‘Genel’ Category

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Denetçiliği Kurumu Yönetmelikte Değişiklik 02 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29995 Kamu Denetçiliği Kurumundan: MADDE 1 – 28/3/2013 tarihli…  

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kredi Riski Azaltım Teknikleri 02 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29995 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli…  

Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şehit Ailelerine Faizsiz Konut 01 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29994 Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: MADDE 1 – 13/2/2014 tarihli ve 28912..  

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Tehlike Sınıfları 27 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29992 (Mükerrer) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: M..  

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik 01 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29994 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: MADDE 1 – 8/3/20..  

SGK Genelgesi 2017/9 Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2017/9 Asgari Ücret Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06-E. 1105696 Ta…  

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar 28 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29993 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 –..  

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplaması 28 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29993 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 –…  

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

Tüketici Konseyi Yönetmeliği 05 Temmuz 2014 Sayı: 29051 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu..  

Sayaç İşlemleri Tebliği Seri No: 1

Sayaç İşlemleri Tebliği Seri No: 1 23 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29988 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark