Archive for the ‘Genel’ Category

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

İflas İdaresi Ücreti Yazı ve Tebliğ Masrafı 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…  

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı 13 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30123 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 21/3/2014 …  

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Sağlık Turizmi 13 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30123 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç..  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/45

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/45  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Ko..  

01 Temmuz-31 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

01 Temmuz-31 Aralık 2017 Harcırah ÖZET: 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan memur maaşları katsayılarına göre gelir vergisi…  

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

Kıdem Tazminatı Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı ÖZET: 1 Temmuz .2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 4,73..  

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihl…  

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigorta Emeklilik Şirketleri Sermaye Yeterlilikleri 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – …  

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 5/9/2013 ta…  

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/154, K: 2017/106 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/154 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/154 Karar Sa..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark