Genel | Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Archive for the ‘Genel’ Category

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Taşeron İşçiler Uygulanma Usul ve Esasları 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,..  

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (4. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Bİ..  

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar

Mal ve Hizmet Geç Ödemeler Temerrüt Faizi 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6..  

BKK 2017/11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

2018 Türk Gümrük Tarife Cetveli 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (3. Mükerrer) Karar Sayısı: 2017/11170 Ekli “İstatistik Pozisyonlarına…  

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV III Sayılı Liste Tebliğ 1 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 8/8/2015 tarih…  

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1

2018 Yılı Asgari Ücreti Kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286  Çalışma ve Sosyal Güvenlik..  

Kamu İhale Kurumuna Ait 5 Adet Yönetmelik

Kamu İhale Kurumuna Ait 5 Adet Yönetmelik 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (1.Mükerrer) Kamu İhale Kurumundan: —  Çerçeve Anlaşma İhale..  

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (1.Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’n..  

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar

2018 Yılı Değerli Kağıtlar 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (1.Mükerrer) Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin..  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11175

BKK 2017/11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11175 Ekli “Yatırımlard…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark