Archive for the ‘Genel’ Category

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Değişiklik 26 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30049 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 11/6/2015 tarih…  

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemeler 2017/5 25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30048 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – 31/3/2017 tarih…  

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri 25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30048 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve T…  

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 2…  

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Türk Patent ve Marka Kurumundan: BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Da…  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…  

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

04 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29762 Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Ka…  

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…  

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29712 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de y…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark