Archive for the ‘Genel’ Category

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarımsal Faaliyet Prim Borçları 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 285..  

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları ÖZET: 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında özel sektör çalışanlarının işle..  

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 1 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…  

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/4/2003 tarihli ve 25094 s..  

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

Parasal Sınırlar ve Oranlar 57 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10…  

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği 41 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30300  Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ,  10/2/1954 tarihli…  

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar 13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gaz…  

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli v..  

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/01/2018 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/20..  

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2010 ta…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark