Genel | Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Archive for the ‘Genel’ Category

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Kurumlar Vergisi Tebliği 16 12 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30449 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, 6676 sayıl…  

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK Harcama Belgeleri 10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30447 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565…  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/2 10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30447 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…  

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

7103 Geçici 1 inci Maddesi 11 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30448 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. AMAÇ Bu Tebliğin amac…  

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

7143 Genel Tebliği 2 11 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30448 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) B…  

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50)

MTV Tebliği 50 11 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30448 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç Bu Tebliğin amacı,  21/3/201..  

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

Gelir Vergisi Tebliği 303 11 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30448 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kap…  

Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru

Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru 11/6/2018 tar…  

Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Çek Takas Faaliyetleri 09 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30446 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…  

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Değişiklik 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Re…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark