Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Güvenlik Yönetmelik Değişiklik 28 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30374  İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar BKK 2018/11542

ÖTV Tutarları ile Oranlarının BKK 2018/11542 27 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30373 (3. Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11542 Ekli “4760 Sayılı Ö…

 

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17)

Bitkisel Üretime Destek Ödemesi 2018/17 27 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30373  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K..

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi 25 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30371  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14)

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2018/14 24 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30370  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 13…

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/12)

Genç Çiftçi Desteklenmesi 2018/12 24 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30370  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)

Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra 10 23 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/…

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticari Defterler 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve..

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22/03/2018 22 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30368  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihl…

 

Yapı Ruhsatı İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili

Yapı Ruhsatı İşyeri Bildirgesi – Otomatik SGK Tescili VALİLİKLER, BELEDİYELER VE RUHSAT VERMEYE YETKİLİ DİĞER KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİN…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark