SGK Genelgesi 2017/32

SGK Genelgesi 2017/32 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 Tarih: 29/12/2017…

 

Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı Kararı

04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/142 Karar Sayısı: 2017/150 Karar Tarihi: 1.11.2017…

 

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Esnaf Kayıt Ücreti 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli v…

 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği

TRT Elektronik Bandrol 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanı…

 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30289 (Mükerrer) Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 2..

 

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler

SGK Genelgesi 2017/30 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 27/12/2017 Sayı : 70660756-206.16-E.6569541 Konu…

 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV III Sayılı Liste Tebliğ 1 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 8/8/2015 tarih…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar

Mal ve Hizmet Geç Ödemeler Temerrüt Faizi 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6..

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Taşeron İşçiler Uygulanma Usul ve Esasları 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,..

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11177

Kredi Garanti Hazine Desteği 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Karar Sayısı : 2017/11177 Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine D..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark