T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2018/16)

Tarımsal Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi 2018/16 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖL…

 

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7101 Sayılı İcra ve İflas 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Kanun No: 7101 Kabul Tarihi: 28 Şubat 2018 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004…

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Tebliği 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2018 Milletlerarası Tahkim Ücret 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli v…

 

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2015 tar…

 

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlükleri 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/12/2…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11501

Ülkemize Turist Getiren BKK 2017/11501 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11501 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grub…

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11507

Kruvaziyer Gemi Turist BKK 2017/11507 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11507 Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turi…

 

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 Sayılı Kanun 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kanun No: 7099 Kabul Tarihi: 15/02/2018 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Ta…

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğü 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark