Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması 25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30165  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 19/1/2005 ta…

 

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması  25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30165  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 –..

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30164 İçişleri Bakanlığından: MADD…

 

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi ile doğum sonrası analık hali izninin b.

 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılması 19 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30159 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 7/4/2004 tar…

 

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılması 19 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30159 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1…

 

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465

2017 Tarımsal Destekler 19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159 DÜZELTME 18/08/2017 tarihli ve 30158 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de alı…

 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/..

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 71 (2018 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)

2018 Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 29/7/1…

 

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Değişiklik 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 –..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark