Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdare…

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…

 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Türk Patent ve Marka Kurumundan: Amaç ve kap…

 

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza m…

 

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

2018 Yılı Lisanslı Yediemin Ücreti 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairelerin…

 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2018 Yılı 6446 Sayılı Kanun 16 Madde İPC 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 21/12/2017 t…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380)

Milli Emlak Genel Tebliği 380 2018 Yılı Kamu Konut Kira 28 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30284  Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark