BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma 03 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30113 Karar Sayısı : 2017/10328 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koru…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 481 01 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30111  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki..

 

7033 Sayılı Kanun Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişikli..

 

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri

Mücbir Sebep Defterlerin Kapanış Onayı Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarih..

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Değişikliği 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MA…

 

BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin 3 Fıkrası 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Karar Sayısı : 2017/10462 Ekli Kararın yürürlüğe konulması;…

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a)

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçları II-13.1.a 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/8/2014 t..

 

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Türkiye Ziraat odaları Birliğinden: MADDE 1 – 12/1/2005 tari…

 

İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi

İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi İkale Sözleşmesi ÖZET: İşçi ile işveren arasındaki iş akdinin ikale suretiyle sonlanması ha…

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark