Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/97 Konusu: Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kuml…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/125, K: 2017/143

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/125 23 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30310  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/125 Karar Say…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren Değişiklik 23 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30310  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/2017 tarihli ve 29980…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11133

Yatırımlarda Devlet Yardımları BKK 2017/11133 20 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30307 Karar Sayısı : 2017/11133 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardım…

 

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11093

Tarımsal Ürünlerin Kira Destekleme Ödemesi 20 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30307 Karar Sayısı : 2017/11093 Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayıl..

 

2018 Yurt Dışı Kira Katkısı

2018 Yurt Dışı Kira Katkısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 19/01/2018 Sayı : 58759530-160.02- 640 Konu : Yurt Dışı…

 

SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik)

SGK Genel Talimat Asgari İşçilik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 15/01/…

 

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik Bilindiğ…

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1)

Kamu İhale Tebliği 2018/1 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/200…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olunan Tutar 19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30306 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 20/1/2010 ta…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark