5510 Sayılı Kanunun Geçici 76 ncı Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler

Bilindiği üzere; 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 24 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 76 ncı madde eklenmiştir.

Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 06/07/2018 Tarihli ve 2018/15 Sayılı Kararı

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım 2018/15 09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30473 (2.Mükerrer) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih:..

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Vergi Usul Tebliği 501 09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30473 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 …

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388)

Milli Emlak Genel Tebliği 388 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî…

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Millî Eğitim Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖ…

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar BKK 2018/12007

2018-2019 Öğrenci Katkısı 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Karar Sayısı : 2018/12007 Ekli “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğret…

 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-5…

 

1 Temmuz – 31 Aralık 2018 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

2018 2. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah ÖZET:  1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulan..

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)

VUK Tebliği 500 06 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30470 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/1/196…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)

GVK Tebliği 304 06 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30470 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dü…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark