Sosyal Güvenlik Mevzuatında Mücbir Sebep Halleri İşverenin Hak ve Sorumlulukları

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Mücbir Sebep Halleri İşverenin Hak ve Sorumlulukları ÖZET: 5510 sayılı Kanun’un 91 inci maddesine göre; Yangın, su baskını..

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)

VUK 484 Tebliği 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Us…

 

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Ka..

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Usul 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği..

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)

Kırsal Kalkınma Destekleri  2017/46 11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30237  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2017 tari…

 

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GSS Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri 10 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30236  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 18/4/2014 ta..

 

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

Yükseköğrenim Öğrencilere Yapılacak Yardımlar 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜ…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/4)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2017/4 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun..

 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesi Değişiklik 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark