Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerre…

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer s..

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerre..

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 müker.

 

BKK 2017/10459 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması 2017/10459 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109 Karar Sayısı : 2017/10459 Ekli “Binaların Yangından Korunmas..

 

01 Temmuz 2017 Tarihinde Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında Yapılan Satışlarda E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başlıyor

Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı E-Fatura ÖZET: 475 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Katma…

 

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliği 1 24 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30106 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 5…

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Güvenlik Kanunu Uygulanması 24 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30106 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı..

 

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

MEB Kurum Açma Kapatma Ad Verme 24 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30106 Milli Eğitim Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta..

 

İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri

İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri ÖZET: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark