İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)

Vergi Resim ve Harç İstisnası Tebliği İhracat: 2017/4 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı

Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı ÖZET : Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart” gibi yemek kartları ve yem…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17/03/2017 Tarihli ve E: 2014/1, K: 2017/2 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2014/1 17 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30069 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI B…

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği 16 Mayıs 2017 16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30068 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli v…

 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi 16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30068 Başbakanlıktan: Konu : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişi…

 

BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı 13 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30065 Karar Sayısı : 2017/10071 Ekli “Tarım Sigortalan H…

 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 12 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30064 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 6/4/2004 tarih…

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 1…

 

BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Karar Sayısı : 2017/10051 Ekli “Serbest Bölge..

 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Elkonulan Kara Taşıtları 09 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30061 Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark