Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11175

BKK 2017/11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11175 Ekli “Yatırımlard…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar

2018 Yılı Değerli Kağıtlar 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (1.Mükerrer) Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin..

 

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (1.Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’n..

 

Kamu İhale Kurumuna Ait 5 Adet Yönetmelik

Kamu İhale Kurumuna Ait 5 Adet Yönetmelik 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (1.Mükerrer) Kamu İhale Kurumundan: —  Çerçeve Anlaşma İhale..

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1

2018 Yılı Asgari Ücreti Kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286  Çalışma ve Sosyal Güvenlik..

 

VUK 490 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’..

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark