Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri)

SGK Genelgesi 2018/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 01/03/2018 Sayı : 98547999-010.06-E. 1281350 K…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 383)

Milli Emlak Genel Tebliği 383 02 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30348  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî G…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/89

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/89 01 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30347  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/89 Karar Sayıs…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

VUK 492 28 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30346  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik 28 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30346  Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010…

 

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Haznedarlığı Değişiklik 28 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30346  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 8/12…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/166

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/166 27 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30345  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/166 Karar Sa…

 

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Tarih: 15.02.2018 Sayı : 29537..

 

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2018/11460

2018 Yılı Tarımsal Destekleri 26 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30344  Karar Sayısı : 2018/11460 Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147)

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 147 25 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30343  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark