Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli..

 

BKK 2017/10828 Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar

2017 Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ertelenmesi 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Karar Sayısı : 2017/10828 Oda ve borsaların, 2017 yı…

 

Maden Yönetmeliği

Maden Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30187 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM A…

 

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30187 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun…

 

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Katılım Bankaları Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum…

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan…

 

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’…

 

BKK 2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası BKK 2017/10718 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186  Karar Sayısı : 2017/10718 Ekli “Serbest Bölgelerde Türk…

 

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018 19 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30185  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/07/20…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark