Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 14 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, 28/1…

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

Tahsilat Genel Tebliği Seri A 9 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007…

 

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2018 Yılı 5957 Sayılı Kanun 10. Madde İPC 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) 11/11..

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 3/1…

 

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ B..

 

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2018 Yılı Gümrük Müşavirliği Tebliği 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   MADDE 1 – 30/12/2015 tar..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/132 (5015 SK. İPC 5728)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/132 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30278  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/132 Karar Sa..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/97 (5015 SK İPC 6455)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/97 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30278  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/97 Karar Sayı..

 

VUK 489 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 489 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/9/2…

 

VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 488 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 15/6/2…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark