Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve..

 

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Tasfiye Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayı…

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM…

 

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Konkordato Komiserinin Nitelikleri 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç M…

 

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…

 

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda ÖZET Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorunda oldukla…

 

SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

SGK Genelgesi 2018/18 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66454725-206.05-E.5284537 Tarih: 01/06/2018 Konu…

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî…

 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 23/2/2011 tarihli ve 27855 s…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/1 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark