Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar BKK 2017/10921

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Karar Sayısı : 2017/10921 Gün ışığından daha fazla yararlanmak ama…

 

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Elektronik Haberleşme Tüketici Hakları 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam..

 

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunması 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Orman ve Su İşleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planları 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Orman ve Su İşleri Bakanlığından: MADDE 1 – 17/10/2012 ta…

 

İşveren Tarafından Vekalet Verilen Meslek Mensubu veya Üçüncü Kişiler İşveren Vekili Değildir

SGK İşveren Vekili ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlanmış olduğu 23.10.2017 tarih 5334801 sayılı Genel yazıyla, işverenler tarafından işveren vekil..

 

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanması Değişiklik 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2017 ta…

 

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayı 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/7/2012 tarihl…

 

Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretim 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark