BKK 2017/10450 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

3213 Sayılı Kanun Fiyat Farkı 2017/10450 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Karar Sayısı : 2017/10450 3213 sayılı Maden Kanununun geçici…

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) 27 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30136  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk 27 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30136  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan ve Ulaştırma,..

 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları 27 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30136  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2017/1 26 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30135  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…

 

SGK Genel Yazı Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sa…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

VUK Tebliği 482 25 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30134 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyeti…

 

Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları

Ücretsiz İzin Belgesi ve Devamsızlık Tutanakları ÖZET: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatına göre SGK’ ya  EK-10 belgesi..

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişiklik 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı E.2017/2

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E.2017/2 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark