BKK 2017/9969 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği 10 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30003 Karar Sayısı : 2017/9969 Ekli “Kredi Garanti Kuramları…

 

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü Aletleri Tamir Yetki Belgesi 10 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30003 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli…

 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 10 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30003 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: MADDE 1 – 28/…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)

Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 09 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30002 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru..

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları 09 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30002 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Amaç…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701)

Kilit Denetim Konuları 09 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30002 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı

Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı 08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30001 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DE…

 

6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden 08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30001 Kanun No: 6824 Kabul Tarihi: 23 Şubat 2017 MADDE 1– (1)..

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 8) 08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30001 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 –…

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 7) 08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30001 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 –..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark