Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yeni 08 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30295  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Başla…

 

Devlet Yardımları Rehberi

Devlet Yardımları Rehberi Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi 1- İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2- Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yard…

 

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 05 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30292  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac.

 

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek..

 

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL’dir. T.C. MALİYE BAKANLI…

 

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğu

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağ…

 

SGK Genelgesi 2017/32

SGK Genelgesi 2017/32 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 Tarih: 29/12/2017…

 

Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı Kararı

04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/142 Karar Sayısı: 2017/150 Karar Tarihi: 1.11.2017…

 

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Esnaf Kayıt Ücreti 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli v…

 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği

TRT Elektronik Bandrol 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark