Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesi 08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30001 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖ…

 

BKK 2017/9967 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

BKK 2017/9967 2/B Süre Uzatımı 08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30001 Karar Sayısı : 2017/9967 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının D…

 

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2b)

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2b 07 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30000 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 07 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30000 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661..

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Havacılık İdari Para Cezaları SHY-İPC 07 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30000 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 29/1/2013 tar..

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği 04 Mart 2017 04 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29997 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı…

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhalelere Yönelik Başvurular 04 Mart 2017 04 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29997 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sa…

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 04 Mart 2017 04 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29997 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve…

 

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 07/02/2017 Tarihli ve 2017/2 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2017-2020 03 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29996 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih      ..

 

SGK Genelgesi 2017/10 KHK 687 İşveren Teşviği

SGK Genelgesi 2017/10 KHK 687 İşveren Teşviği 4447/17. Madde İşveren Desteği TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sa…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark