Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk 27 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30136  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan ve Ulaştırma,..

 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları 27 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30136  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2017/1 26 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30135  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…

 

SGK Genel Yazı Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sa…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

VUK Tebliği 482 25 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30134 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyeti…

 

Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları

Ücretsiz İzin Belgesi ve Devamsızlık Tutanakları ÖZET: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatına göre SGK’ ya  EK-10 belgesi..

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişiklik 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı E.2017/2

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E.2017/2 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı E.2016/3

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E.2016/3 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark