Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11297 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Karar Sayısı : 2018/11297 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…

 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 16/10/2009 tarihli ve…

 

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Başbakanlıktan: Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı GEN…

 

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sanayi İşbirliği Projeleri 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan…

 

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemler TCMB 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve…

 

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği Tahsilat İşlemleri Seri No: 2 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/1/201…

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

Türk Ürünlerinin Markalaşması 2018/3 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 24/5/2006 tarihl…

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar BKK 2018/11213

2018 KKTC Gündelik Yurtdışı Gündelik 16 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30334  Karar Sayısı : 2018/11213 “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapıl…

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım 2018/1 16 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30334  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/8/2010 tar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark