Kalkınma Ajanslarının Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajanslarının Denetim Yönetmeliği Değişiklik 31 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30226 Kalkınma Bakanlığından: MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli…

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)

Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri 31 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30226 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/8/2010…

 

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilmesi 31 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30226 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik…

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E. 2017/23096

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E. 2017/23096 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Yargıtay 9, Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2017/23096 KARA…

 

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar BKK 2017/10921

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Karar Sayısı : 2017/10921 Gün ışığından daha fazla yararlanmak ama…

 

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği

Elektronik Haberleşme Tüketici Hakları 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam..

 

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunması 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Orman ve Su İşleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planları 28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30224  Orman ve Su İşleri Bakanlığından: MADDE 1 – 17/10/2012 ta…

 

İşveren Tarafından Vekalet Verilen Meslek Mensubu veya Üçüncü Kişiler İşveren Vekili Değildir

SGK İşveren Vekili ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlanmış olduğu 23.10.2017 tarih 5334801 sayılı Genel yazıyla, işverenler tarafından işveren vekil..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark