Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi (Karar Sayısı: 4874) 03 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31678 Karar Sayısı: 4874 Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenle… 

 

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izley…

 

İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde Harç Bedeli

 

İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde Harç Bedeli İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde İhale Bedeli Üzeri…

 

Ağır Hastalığı Bulunan veya Doğum Yapan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması – VUK Sirküleri/137

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/137 Konusu: Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmes…

 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2021/37 – Vergi Ziyaı Cezalı KDV İle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Terkini

 

01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2021/37 Karar Sayısı: 2021/63 Karar Tarihi: 22/9/2021…

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Veri Paylaşım Servisleri 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: B…

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e)

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar (III-52.3.e) 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/… 

 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

 

Ödeme Hizmetleri Elektronik Para İhracı Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın… 

 

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğler

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğler Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Öd… 

 

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikler

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikler Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması H…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark