Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı 13 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30123 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 21/3/2014 …

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/45

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/45  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Ko..

 

Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/154, K: 2017/106 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/154 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/154 Karar Sa..

 

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 5/9/2013 ta…

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigorta Emeklilik Şirketleri Sermaye Yeterlilikleri 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – …

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihl…

 

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

Kıdem Tazminatı Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı ÖZET: 1 Temmuz .2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 4,73..

 

01 Temmuz-31 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

01 Temmuz-31 Aralık 2017 Harcırah ÖZET: 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan memur maaşları katsayılarına göre gelir vergisi…

 

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04/07/2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 07 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30117 (Mükerrer) Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 04/07/2017 Karar N…

 

SGK Genelgesi 2017/24 KHK 687 İşveren Teşviği Hakkında Yeni Uygulama

SGK Genelgesi 2017/24 4447 Geçici 17 Madde T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.3617625 Ta…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark