Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 15 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, 7103 s…

 

7144 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7144 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Kanun No: 7144 Kabul Tarihi: 16 Mayıs 2018 MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı…

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 15…

 

Danıştay Dokuzuncu Daire Kararı E. 2016/17876

Danıştay Kararı E. 2016/17876 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından: Esas No: 2016/17876 Karar No: 2…

 

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123

Stoklara İlişkin Muhasebe Standardı 123 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122

Finansal Tabloların Sunuluşu Tebliğ 122 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Maden Bölgeleri ve Ruhsatların Taşınması 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 149 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 148 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 –  (1) Bu T..

 

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınır Varlıkların Değer Tespiti 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2993…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark