Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/15)

Ulusal Meslek Standartları 2017/15 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ..

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartları 2017/14 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ…

 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2004 t…

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/AB Değişiklik 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme 2017/38 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – …

 

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

Organik Arıcılık Destekleme 2017/41 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Konseyi Yönetmeliği Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı…

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 t.

 

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2017/35)

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlar 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30208  Çevre ve Şehircilik Bakanlığında…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark