Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04/07/2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 07 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30117 (Mükerrer) Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 04/07/2017 Karar N…

 

SGK Genelgesi 2017/24 KHK 687 İşveren Teşviği Hakkında Yeni Uygulama

SGK Genelgesi 2017/24 4447 Geçici 17 Madde T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.3617625 Ta…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Destekleme 07 Temmuz 2017 Resmi Gazete Sayı: 30117  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 27879 say…

 

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/3)

TPE 2017 Ücret Tarifesi 2017-3 07 Temmuz 2017 Resmi Gazete Sayı: 30117  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 3 üncü…

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22/6/2017 Tarihli ve 10472/20071 Sayılı Kararı

TCMB 10472/20071 Sayılı Kararı 06 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30116  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka…

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

03 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30113 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1..

 

BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma 03 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30113 Karar Sayısı : 2017/10328 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koru…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 481 01 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30111  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki..

 

7033 Sayılı Kanun Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişikli..

 

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri

Mücbir Sebep Defterlerin Kapanış Onayı Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarih..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark