4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları

4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 9854…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131 10 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30206 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/191…

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Faktoring İşlemleri Usul ve Esaslar Değişiklik 06 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30202  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – ..

 

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararı İthalat 2017/2 06 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30202  Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1..

 

SGK Ertelenen Prim Ödemeleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerimizden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticareti 03 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30199 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2015/46

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2015/46 03 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30199 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2015/46 Karar Sayısı..

 

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

İş Ekipmanları Kontrolüne Yetkili Kişilerin Eğitimi 01 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30197  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ B…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark