Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehin Hakkı Temerrüt Sonrası Haklar 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29…

 

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehinli Taşınır Sicili 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mü..

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yemek Kartı 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de…

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren – İşveren Vekili İş Sağlığı 21 Mayıs 2018 Resmi Gazete Sayı: 30427 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Kömür ve Linyit Madenleri İş Kazası 21 Mayıs 2018 Resmi Gazete Sayı: 30427 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan..

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 151)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 151 20 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30426 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 285…

 

BKK 2018/11750 Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi, Hurdaya Çıkartılan Araç ÖTV’sinin Terkin Edilmesi

BKK 2018/11750 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Es…

 

7143 Sayılı Kanun – Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7143 Sayılı Kanun – Yeniden Yapılandırma 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 Kanun No: 7143 Kabul Tarihi: 11 Mayıs 2018 Kapsam ve Tan…

 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı E. 2018/3072 – Karşılıksız Çek Düzenleme

Yargıtay 19. Ceza E. 2018/3072 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 Yargıtay 19. Ceza Dairesinden: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA DAİRELERİ A…

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818

BKK 2018/11818 17 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30424  Karar Sayısı : 2018/11818 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/20..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark