Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Değişikliği 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MA…

 

BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin 3 Fıkrası 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Karar Sayısı : 2017/10462 Ekli Kararın yürürlüğe konulması;…

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a)

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçları II-13.1.a 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/8/2014 t..

 

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Türkiye Ziraat odaları Birliğinden: MADDE 1 – 12/1/2005 tari…

 

İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi

İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi İkale Sözleşmesi ÖZET: İşçi ile işveren arasındaki iş akdinin ikale suretiyle sonlanması ha…

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayı…

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerre…

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer s..

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerre..

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı 29.06.2017 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 müker.

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark