Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza m…

 

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

2018 Yılı Lisanslı Yediemin Ücreti 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairelerin…

 

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2018 Yılı 6446 Sayılı Kanun 16 Madde İPC 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 21/12/2017 t…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380)

Milli Emlak Genel Tebliği 380 2018 Yılı Kamu Konut Kira 28 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30284  Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1..

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)

2018 Yılı Çevre Kanunu İPC 28 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30284  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre K…

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Değişiklik 28 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30284  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: MADDE 1 – 2/1/2017..

 

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi 28 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30284  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sa..

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

ÖTV II Değişiklik Seri No:3 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tari…

 

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV IV Değişiklik Seri No:1 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 20/8/2015 tari…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

Elektronik Başvuru İthalat 2017/3 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark