Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları 12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29946 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç v…

 

BKK 2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Cazibe Merkezleri Programı 11 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29945 Karar Sayısı : 2016/9596 Ekli ‘‘Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İ…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/2)

Zorunlu Karşılıklar Tebliği Sayı 2017-2 11 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29945 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 tari…

 

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sınai Mülkiyet Kanununu Yönetmelik BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mar…

 

2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları Gelir-Kurumlar ve Basit Usul

2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları 2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları Gelir-Kurumlar ve Basit Usul 2016 YILI GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI 2016-OCA..

 

6769 Sayılı Kanun Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 Sayılı Kanun Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29944 Kanun No: 6769 Kabul Tarihi: 22 Aralık 2016 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ..

 

Harçlar Kanunu Sirküleri 17

Harçlar Kanunu Sirküleri 17 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  Harçlar Kanunu Sirküleri / 17 Konusu                 : Ticaret sicili harç…

 

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik

Finansal Holding Şirketleri 01 Kasım 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26333 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,…

 

Anayasa Mahkemesinin E:2016/148, K:2016/189 Sayılı Kararı

Anayasa E:2016/148, K:2016/189 06 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29940 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/148 Karar Sayısı : 2…

 

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma 06 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29940 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark