SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler

SGK Genelgesi 2017/30 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 27/12/2017 Sayı : 70660756-206.16-E.6569541 Konu…

 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV III Sayılı Liste Tebliğ 1 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 8/8/2015 tarih…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar

Mal ve Hizmet Geç Ödemeler Temerrüt Faizi 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6..

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Taşeron İşçiler Uygulanma Usul ve Esasları 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,..

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11177

Kredi Garanti Hazine Desteği 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Karar Sayısı : 2017/11177 Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine D..

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2017/11176

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici 82 01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30288 Karar Sayısı : 2017/11176 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ma…

 

BKK 2017/11163 Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetleri Süre Uzatımı 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287 (5. Mükerer) Karar Sayısı : 2017/11163 Emniyet Gene…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2017/11174)

4447 Geçici 15 Süresi Uzatımı 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30286 (3.Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/11174 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin 16 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADD…

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği 16 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30287  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark