Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/122 (2918 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/122 15 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30155 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/122 Karar Sa…

 

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık Meslek Kararı 13 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30153 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Ye..

 

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Değerleme Hizmeti 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/1/2017 tarih..

 

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Tanıtım Grubu Yönetmeliği 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Ta..

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 11.08.2017 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/11/201..

 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Unvan Değişikliği 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/11/2015…

 

Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik

Finansal Kuruluşların Alacaklarının Satışı 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Amaç ve kap…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/44

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/44 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/44 Karar Say..

 

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsası Yönetmeliği 10 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30150  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana.

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark