Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi 16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30068 Başbakanlıktan: Konu : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişi…

 

BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı 13 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30065 Karar Sayısı : 2017/10071 Ekli “Tarım Sigortalan H…

 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 12 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30064 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 6/4/2004 tarih…

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 1…

 

BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Karar Sayısı : 2017/10051 Ekli “Serbest Bölge..

 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Elkonulan Kara Taşıtları 09 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30061 Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlı…

 

BKK 2017/10090 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 06 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30058 Karar Sayısı : 2017/10090 Ekli “Özel Öğrenci Barınma Hizmet…

 

SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik)

SGK Genelgesi 2017/19 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90211595-375 Tarih: 28/04/2017 Konu : 2015/25 Say…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Seri No: 12 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan..

 

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark