Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2c)

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2c 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli v..

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-13.1.b

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçları II-13.1.b 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/8/2014 ta…

 

BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30252 Karar Sayısı: 2017/10969 Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kas…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Değişiklik 26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30252 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 278..

 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği

Tarıma Dayalı İhtisas OSB 25 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30251 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)

Milli Emlak Genel Tebliği 379 24 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30250  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Am…

 

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Değişiklik 24 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30250  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 20/10/2016 tarihli ve…

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/40)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi 2017/40 23 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30249  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç..

 

Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyet Desteği 18 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30244 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADDE 1 – 26…

 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 18 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30244 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark