2018 Basit Usul Beyanname Rehberi

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi 2017 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “B…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

KDV Uygulama Tebliği 17 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli v…

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kültür Varlıkları Parasal Limitler 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı Güvenliği Tehlike Sınıfları 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2012 t…

 

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Araçların Satış Devir ve Tescil 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler)

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 30/01/2018 Sayı : 58759530-010.06.02- 900 Konu…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/45 30 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30317  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Amaç ve kapsam MADDE 1 –…

 

SGK Genelgesi 2018/5

SGK Genelgesi 2018/5 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25/01/2018 Sayı : 35158785-309-206.99-E.543014 Kon…

 

SGK Genelgesi 2018/4

SGK Genelgesi 2018/4 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25 Ocak 2018 Sayı : 79961784- 40 Konu : 2015/25 Sa..

 

SGK Genelgesi 2018/3

SGK Genelgesi 2018/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2018 Sayı : 66454725-206.05-E.513972 Konu :…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark