Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2017/10585)

BKK 2017/10585 Yatırımlarda Devlet Yardımları 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10585 Ekli “Yatırımlarda Devlet Ya..

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama, Faktoring Muhasebe Uygulamaları 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MAD…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/9)

Ulusal Meslek Standardı 2017/9 16 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30156  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 5/7/2010 tarihli ve 27632 mü…

 

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Değişiklik 15 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30155 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/122 (2918 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/122 15 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30155 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/122 Karar Sa…

 

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık Meslek Kararı 13 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30153 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Ye..

 

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Değerleme Hizmeti 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/1/2017 tarih..

 

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Tanıtım Grubu Yönetmeliği 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Ta..

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 11.08.2017 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/11/201..

 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark