VUK 490 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’..

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdare…

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…

 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Türk Patent ve Marka Kurumundan: Amaç ve kap…

 

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza m…

 

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

2018 Yılı Lisanslı Yediemin Ücreti 29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairelerin…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark