Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik

Kamu Taşınmazları Turizm Yatırımları 04 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30411  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanı…

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)

Dahilde İşleme İhracat 2018/1 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 ‒ 20/12/2006 tarihli ve 26382 s…

 

2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi

2017 Gelirlerinin KGK’ya Bildirilmesi Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Bildirimler” başlıklı 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (…

 

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409  Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 m…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Muhasebe Uygulamaları 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/12/…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Finansal Kiralama Tekdüzen İzahnamesi 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/12/20…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11651

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11651 28 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30405  Karar Sayısı : 2018/11651 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…

 

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar BKK 2018/11608

Personel Çalıştırılması Usul ve Esaslar 28 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30405  Karar Sayısı : 2018/11608 Ekli “İl Özel İdareleri, Belediyeler…

 

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kooperatifler Muhasebe Yürürlük 27 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30404  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/1973 tarihli ve 14726…

 

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dış Finansman Sağlanması 27 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30404  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 25/12/2014 tarihli ve 29216…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark