Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2019

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi 2017-2019 05 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29939 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 19/12/2016 Kara..

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 04 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29938 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli…

 

BKK 2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 03 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29937 Karar Sayısı : 2016/9607 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İli..

 

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Zorunlu BES Yönetmelik 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Karar Savısı: 2017/9721 Ekli “Çalışanların işverenleri Aracılığıyla Otomatik Ola…

 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 377

2017 Kamu Konutları Kira Bedelleri 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı..

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ

2017 Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faizi 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve…

 

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kap…

 

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1995 tar…

 

31 Aralık 2016 Tarihinde Yayımlanan Mevzuat 3 Mükerrer

31 Aralık 2016 Tarihinde Yayımlanan Mevzuat 3 Mükerrer 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Trafik Kazaları Nedeniyle İlgilil…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 11

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 11 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark