Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BKK 2018/11828

KOBİ Tanımı Nitelikleri 2018/11828 24 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30458 Karar Sayısı : 2018/11828 Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletm…

 

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)

Gümrük Tebliği Uluslararası Anlaşmalar 9 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam M…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)

Milli Emlak 387 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386)

Milli Emlak 386 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – …

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

SMMM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Mü…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11714

Yatırımlara Proje Bazlı 2018/11714 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Karar Sayısı : 2018/11714 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yar…

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihl…

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar BKK 2018/11892

KOBİ Ticari Alacak Sigortası 2018/11892 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Karar Sayısı : 2018/11892 Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11930

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11930 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Karar Sayısı : 2018/11930 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardıml…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11816

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11816 22 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30456 Karar Sayısı : 2018/11816 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardıml…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark