KGK Duyuruları

KGK Duyuruları Kalite Yönetim Standartları İle Bu Standartların Diğer İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru İHS 44..

 

 

KGK Duyuruları

KGK Duyuruları

Kalite Yönetim Standartları İle Bu Standartların Diğer İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru
İHS 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşlerin Yayımlanması Hakkında Duyuru
GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimlerinin Yayımlanması Hakkında Duyuru
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Yayımlanmıştır
 

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark