Archive for the ‘Genel’ Category

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 …  

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar…  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11297 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Karar Sayısı : 2018/11297 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…  

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Pazar Araştırması Pazara Giriş Desteği 2018/2 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 21/3/20…  

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 286…  

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Yediemin Depoları 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gaz…  

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Başbakanlıktan: Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı GEN…  

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 16/10/2009 tarihli ve…  

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

Türk Ürünlerinin Markalaşması 2018/3 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 24/5/2006 tarihl…  

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği Tahsilat İşlemleri Seri No: 2 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/1/201…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark