Archive for the ‘Genel’ Category

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 15 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, 7103 s…  

VUK 494 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)

Vergi Usul Tebliği 494 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 2..  

VUK 495 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)

Vergi Usul Tebliği 495 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…  

VUK 496 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)

Vergi Usul Tebliği 496 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…  

VUK 497 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)

Vergi Usul Tebliği 497 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…  

VUK 498 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)

Vergi Usul Tebliği 498 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve…  

7144 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7144 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Kanun No: 7144 Kabul Tarihi: 16 Mayıs 2018 MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı…  

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122

Finansal Tabloların Sunuluşu Tebliğ 122 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…  

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123

Stoklara İlişkin Muhasebe Standardı 123 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…  

Danıştay Dokuzuncu Daire Kararı E. 2016/17876

Danıştay Kararı E. 2016/17876 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından: Esas No: 2016/17876 Karar No: 2…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark