Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/18)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları 2019/18 16 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30920 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 9/12/2006 tarihl…

 

2019/3 Yeniden Değerleme Oranı – 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53

2019/3 Yeniden Değerleme Oranı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 Konusu: Geç…

 

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılma T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı – 4857 Sayılı Kanun Hk

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/42 15 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30919 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/42 Karar Sayısı…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 27 15 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30919 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihl…

 

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması — Vergi Ziyaı Cezası Yüzde 50-1/3 — Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 — Özel Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 Bu Broşürde; mük…

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 12/10/2019 12 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30916 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli… 

 

SGK – İşverenlere Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin Elektronik Posta Gönderilmesi

SGK – İşverenlere Elektronik Posta Gönderilmesi T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835-202.99-E….

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları 11 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30915 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en… 

 

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-010.06.01[64]-E.136959 Tarih: 03.10.2019 Konu : Y…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark