Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kazançları Kurumlar Vergisine Tabidir

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kazançları ÖZET: 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebli..

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

4054 Sayılı Kanun İPC 2018/1 02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30258  Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekab…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 30 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30256 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 13 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 3/4/2007…

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı II-5.2.a 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli…

 

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2c)

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2c 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli v..

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-13.1.b

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçları II-13.1.b 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/8/2014 ta…

 

BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30252 Karar Sayısı: 2017/10969 Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kas…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Değişiklik 26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30252 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 278..

 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği

Tarıma Dayalı İhtisas OSB 25 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30251 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark