Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3559)

Rafineri ve Petrokimya Teslim Edilen Mallarda ÖTV 3559 19 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31400 Karar Sayısı: 3559 Ekli “Rafineri ve Petrokimya…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

Türk Parası Kıymetini Koruma (Karar Sayısı: 3557) 19 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31400 Karar Sayısı: 3557 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma…

 

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri ÖZET: KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1…

 

SGK Genel Yazı – Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-99779835-202.99-20404225 Tarih: 16.02.2021 Konu : Ek-9 Kapsamındaki E…

 

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Ciro Kaybı Desteği 17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31398 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak… 

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 17/02/2021 17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31398 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/19… 

 

Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

Konu: Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı genelge ile uygu…

 

Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır? ÖZET: SGK mevzuatına göre prim ödeme ve eksik gün sayıları şu şekilde hesaplanmakta…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 35) 16 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31397 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başk… 

 

Meslek Mensupları – Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler

Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ ya son verilme gününde mes…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark