2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisn…

 

SGK Genel Yazı – 2022 Ocak Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-39475746 Tarih: 01.02.2022 Konu : 2022 Ocak Aylık…

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 04/02/2022 04 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31740 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/1…

 

SGK Genel Yazı – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-39394760 Tarih: 31.01.2022 Konu : Sosyal Yardımlaş…

 

SGK Genelgesi 2022/2 – 2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik

  SGK Genelgesi 2022/2 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-92604331-010.06.99-39112931 Tarih: 25.01.202… 

 

12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 18.8.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş olup…

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 03/02/2022 03 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31739 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından…

 

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31738 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM…

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5144)

6306 Sayılı Kanun Faiz Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5144) 02 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31738 Karar Sayısı: 5144 Ekli “6306 Sayıl…

 

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik 20/01/2022 tarih ve 7352…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark