Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 5 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 4 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler B..

 

BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

KKDF Kesintisi BKK 2017/10640 29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30138  Karar Sayısı : 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi..

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)

BOBİ FRS 56 29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30138 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Amaç ve kapsam MADD..

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 16/12/2010 tarihli v…

 

BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

KDV ve ÖTV Oranları BKK 2017/10468 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Karar Sayısı : 2017/10468 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katm…

 

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli..

 

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Uygulama Yönetmeliği Değişiklik 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli..

 

BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin  ÖTV ve KDV 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Karar Sayısı : 2017/10467 Ekli “İhraç Malı Taşıyan Ar…

 

BKK 2017/10450 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

3213 Sayılı Kanun Fiyat Farkı 2017/10450 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Karar Sayısı : 2017/10450 3213 sayılı Maden Kanununun geçici…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark