e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

e-İhracat Stratejisi 2018-2020 06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30324  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 31/01/2018 Karar No : 2018/1 Konu :…

 

SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri

SGK Genelgesi 2018/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 30/1/2018 Sayı : 24010506/031/53 Konu : Sahte, kon..

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333

KDV Oranları BKK 2018/11333 03 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30321  Karar Sayısı : 2018/11333 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer…

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/6 Sayılı Kararı

Markalaşma Desteği 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 31/01/2018 Karar No : 2018/6 Konu :…

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/8 Sayılı Kararı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destek 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih: 31/01/2018 Karar No: 201…

 

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2017/1, K: 5415/1)

Sayıştay İçtihadı Birleştirme E. 2017/1 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞ…

 

3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması

3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni mer…

 

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi 2017 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “B…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

KDV Uygulama Tebliği 17 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli v…

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kültür Varlıkları Parasal Limitler 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark