Vergi Konseyi Yönetmeliği

Vergi Konseyi Yönetmeliği 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml… 

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Hatalı Tanımlamalar – 17103 – 27103 Sayılı Teşvikler

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı Sayı: 41481…

 

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı Özel fatura, Türkiye de yerleşik olmayanlara yapılan tes…

 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport 1770 11 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30945 Karar Sayısı: 1770 Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasapo… 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 28 08 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30942 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

7190 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7190 Sayılı Kanun 07 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30941 Kanun No: 7190 Kabul Tarihi: 24 Ekim 2019 MADDE 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı…

 

Turizm Payı Beyannamesi Hakkında GİB Duyurusu

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesin…

 

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1

Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) 25 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30929 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark