SGK ve Vergisel İşlemler Bakımından Torba Kanun Kısa Özeti

6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Aşağıda yasanın vergi ve sigorta işlemleri bakımından neler getirdiğinin kısa bir özeti çıkarılmıştır.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark