Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/48 04 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30525 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…

 

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Kar Payı Avansı Dağıtımı Özet: Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde..

 

Şirketlerin Denetime Tabi Olma Durumlarını Sorgulama

Şirketlerin Denetime Tabi Olma Durumlarını Sorgulama Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmış…

 

Enflasyon Rakamları Ağustos 2018 – Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %6,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,78 artış gösterdi.

Enflasyon Rakamları Ağustos 2018 – TÜFE

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 52)

Türk Parası Kıymeti Karar Sayısı: 52 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 52 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32…

 

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

7143 Sayılı Kanun 10. Maddesi 13/h Süre Uzatımı 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 48 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alac…

 

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)

2006/10731 Kararda Değişiklik 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 53 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu…

 

11/9/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)

2017/10821 Kararda Değişiklik 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 54 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark