193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları 4970 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Karar Sayısı: 4970 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 n… 

 

 

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Asansör Periyodik Kont…

 

 

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza mu… 

 

 

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin ama…

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Değişiklik 24/12/2021 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsü… 

 

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/32, K: 2021/54 Sayılı Kararı – 7161 Sayılı Kanun Hk.

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/32 22  Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31697 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/32 Karar Say…

 

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 (1. Mükerrer) Türkiye Cumhuriyet Me… 

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/15) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 (1. Mükerrer) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında…

 

 

21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler – MTV, VUK, GVK, KDV, ÖİV, Harçlar, Emlak, Belediye

21 Aralık 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Muhasebat Genel Müdürlüğü Gen…

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark