Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

ÖTV II Değişiklik Seri No:3 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tari…

 

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV IV Değişiklik Seri No:1 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 20/8/2015 tari…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

Elektronik Başvuru İthalat 2017/3 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

2018 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Adalet Bakanlığından: Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi..

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam..

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 72 26 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30282 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam..

 

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul 26 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30282 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık..

 

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifeleri 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30280 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 15/12/2004 tarihl…

 

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30280 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 301 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1.Amaç ve kapsam Bu…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark