Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 2) 30 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30023 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda..

 

BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 30 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30023 Karar Sayısı : 2017/10085 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma…

 

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması 28 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30021 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 19/1…

 

Güncel SUT Sağlık Uygulama Tebliği

Güncel SUT Sağlık Uygulama Tebliği (25 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Güncel) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler..

 

Danıştay 4. Daire Kararları E.2014/4453, E.2014/4452, E.2014/4451, E.2012/4859

Danıştay E.2014/4453, E.2014/4452, E.2014/4451, E.2012/4859 25 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30018 Danıştay Dördüncü Daire Kararı E.2014/4453 …

 

Bağımsız Denetim Standartları Tebliğleri 49, 50, 51, 52, 53

Bağımsız Denetim Standartları Tebliğleri 49, 50, 51, 52, 53 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 (Mükerrer) Türkiye Denetim Standartları Tebl…

 

KDV İadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemlere İlişkin e-Defter Berat Uygulaması

KDV İadesi e-Defter Berat Uygulaması T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü Sayı : 390…

 

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri (SHY-6A) 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 16/11/2013 tarihl…

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Değişiklik 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101…

 

Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Performans 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark