SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları

2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 31 /1/2…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11 15 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29980 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Tebliğ 2017/2 15 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29980 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu T…

 

Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 14 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29979 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığ…

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Uygulanması T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No : 75935942-050.01.04…

 

VUK 478 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 478

VUK 478  11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç ve Kapsam 4/1/1961 tarihli ve 213 sa…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:12 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 3…

 

6771 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6771 Sayılı Kanun 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Kanun No: 6771 Kabul Tarihi: 21 Ocak 2017 MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı..

 

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b)

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan III-37.1.b 10 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29975 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 11/7/2013…

 

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a)

Özel Durumlar Tebliği II-15.1a 10 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29975 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark