SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

SGK Genelgesi 2018/18 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66454725-206.05-E.5284537 Tarih: 01/06/2018 Konu…

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî…

 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 23/2/2011 tarihli ve 27855 s…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/1 01 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30438 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

SGK Tecil ve Taksit 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1953 t…

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 3…

 

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Yatırım Teşvik Belgesi Elektronik 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi…

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

6502 Sayılı Kanun Uzlaşma Yönetmeliği 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya…

 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı…

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark