Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kısa Vadeli Sigorta Kolları 01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30083 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R…

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması No: 2017/2 01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30083 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 –…

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 31 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30082 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya..

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar 30 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30081 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 ta..

 

7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Bu Kanun Hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete S…

 

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancılar 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30078 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığından:…

 

Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY 6A-ÇH)

Çok Hafif Hava Araçları SHY 6A-ÇH 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30078 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya…

 

TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ

Yapı Ruhsatı Standardı 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30078 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 15/8…

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösteren Tebliğin Ek-1’inde yer alan liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark