Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek

Form Ba ve Bs Bildirimleri Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor 362, 381..

 

İspat Yükümlülüğü Yönünden Fatura

İspat Yükümlülüğü Yönünden Fatura ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/4) 01 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31528 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25… 

 

Vergi Takvimi Temmuz 2021

Vergi Takvimi Temmuz 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/07/2021 09/07/2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterler… 

 

GİB – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayı… 

 

2021 Mali Tatil Mevzuatı

2021 Mali Tatil Mevzuatı (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil gün… 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

BOBİ Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar MODÜL 11 – MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR 1. GİRİŞ İşletmeler,…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

GVK Geçici 93 Maddesi Süre Uzatılması (Karar Sayısı: 4196) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Karar Sayısı: 4196 193 sayılı Gelir Vergis…

 

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4198)

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Karar Sayısı: 4198 Ekli “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödem… 

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (Kararname Numarası: 77) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKA…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark