BKK 2017/10090 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 06 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30058 Karar Sayısı : 2017/10090 Ekli “Özel Öğrenci Barınma Hizmet…

 

SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik)

SGK Genelgesi 2017/19 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90211595-375 Tarih: 28/04/2017 Konu : 2015/25 Say…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Seri No: 12 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan..

 

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından…

 

BKK 2017/10092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BKK 2017/10092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınması 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Karar Sayısı : 2017/10092 Ekli “Kamu Kurum ve..

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 04 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30056 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı yaklaşık birim maliye…

 

Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E:2017/47, K: 2017/84 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/47 04 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30056fana Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/47 Karar Sa…

 

BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Karar Sayısı : 2017/10111 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardı…

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tar…

 

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği SHY-14B 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark