Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme

Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 483 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – …

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/7/2017 ta…

 

Sigortalıya Tahsis Edilen Konut İçin Ödenen Kira Yardımı Sigorta Primine Tabi Değildir

Sigortalıya Tahsis Edilen Konut İçin Ödenen Kira Yardımı Sigorta Primine Tabi Değildir Özet İşveren ile sigortalılara barınma maksatlı olarak tahsis e..

 

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik

Buluşlara Dair Yönetmelik 29 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30195  Türk Patent ve Marka Kurumundan: BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması 29 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30195  Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/110, K: 2017/133

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/110 28 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30194  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/110 Karar Say…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark