Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

Yükseköğrenim Öğrencilere Yapılacak Yardımlar 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜ…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/4)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2017/4 08 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30234  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun..

 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesi Değişiklik 04 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30230 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…

 

7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu 03 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30229  Kanun No: 7039 Kabul Tarihi: 19 Ekim 2017 MADDE 1- 25/4/2006…

 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Akreditasyonu 03 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30229  Türk Akreditasyon Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap..

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

calisma_bakanligi04 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29762 Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Ka…

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark