Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde  İmzalanması 22 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31193 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/12/2016…

 

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 17 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31188 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 26/2/2016 tarih…

 

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.02…

 

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı ÖZET: 1) SGK biri… 

 

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimi Nemalandırılması 16 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31187 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…

 

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu 15 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31186 Kanun No. 7249 Kabul Tarihi: 11/7/2020 MADDE 1 – 19/3/1969 tarihli ve 113… 

 

Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir

Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir ÖZET: 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücrets… 

 

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak Hazırlanan Tebliğ taslağı ile; — Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elek…

 

Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni

Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni (SGK’nın TÜRMOB’a Gönderdiği Cevabi Yazı) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Pri…

 

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Uygulaması ÖZET: 1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; − Kamu Kurum… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark