2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ÖZET 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2022 yılında gelir elde edenlerin yıllık gelir ver…

 

 

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

ÖZET

1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2022 yılında gelir elde edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Mart 2023 tarihinden başlayarak 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar vermeleri gerekmektedir.

2. 2022 yılında elde edilen gerçek usulde vergilendirilen kazançlara ilişkin olarak 31 Mart 2023 tarihine kadar verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte olmak üzere;

– Birinci taksitin 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar,

– İkinci taksitin 31 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar

ödenmesi gerekmektedir.

3. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Söz konusu mükellefler 2022 yılı Gelir Vergisi Beyannamelerini 15 Ağustos 2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergilerini ise 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödeyebilecekleridir.

4. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2021 yılında ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı elde edip aktif toplamı 18.057.000 TL ve net satışlar toplamı 36.104.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2022 yılı beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

5. Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenlerin birden sonraki işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamının 70.000 TL’yi aşması halinde,

birinci işverenden alınan ücret geliri dahil tüm ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

6. 2022 yılında tevkif yoluyla vergilendirilse de 880.000 TL’yi aşan ücret gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

7. 2022 yılında tamamı stopaj yoluyla verilendirilse de GVK 18 inci madde kapsamındaki 880.000 TL’yi aşan serbest meslek kazançlarının beyan edilmesi gerekmektedir.

8. Bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç sahiplerinin, gerekli koşulların varolması halinde 2022 yılı kazançlarının tespitinde finansman gider

kısıtlaması uygulamaları gerekmektedir.

9. Vergiye uyumlu mükelleflerin 2022 yılına ilişkin olarak 2023 yılında verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde yararlanabilecekleri vergi indirim tutarı, en fazla 4.400.000 TL’dir.

10. 2022 yılı içinde GMSİ elde edenler bu gelirleri için 31 Mart 2023 tarihine kadar ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine gelir vergisi beyannamesi vermek durumundadırlar. 2022 yılı GMSİ istisna tutarı 9.500 TL’dir.

11. 2022 yılı değer artış kazançları istisna tutarı 25.000 TL’dir.

12. 2023 yılı için tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin inceleme raporu aranmaksızın nakden iade edilecek tutar 151.000 TL’dir.

13. 2023 yılı için nakden iade talebinin 1.518.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir.

14. 2022 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanan tarife aşağıdaki gibidir.

A-Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin

32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL fazlası % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL fazlası fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL %40

B- Ücret Gelirleri İçin

32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL fazlası % 20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL fazlası % 27
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL fazlası %40

15. 2022 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonu olarak belirlenmiştir.

Buna göre, aylık/3 aylık berat dosyası yükleyen gerçek kişiler Aralık / Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemi berat dosyalarını 31 Mart 2023 günü sonuna kadar yüklemeli ve ikinci kopyaların aktarımını 17 Nisan 2022’ye kadar (15 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geldiği için) tamamlamalıdırlar.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark