Archive for the ‘Genel’ Category

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/..  

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama, Faktoring Muhasebe Uygulamaları 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MAD…  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2017/10585)

BKK 2017/10585 Yatırımlarda Devlet Yardımları 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10585 Ekli “Yatırımlarda Devlet Ya..  

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar (BKK 2017/10609)

BKK 2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10609 Ar-Ge merkezlerinde istihdam e…  

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543)

BKK 2017/10543 Doğum Yardımı Yönetmeliği 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10543 Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliğind..  

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/9)

Ulusal Meslek Standardı 2017/9 16 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30156  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 5/7/2010 tarihli ve 27632 mü…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/122 (2918 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/122 15 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30155 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/122 Karar Sa…  

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Değişiklik 15 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30155 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…  

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Tanıtım Grubu Yönetmeliği 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Ta..  

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Değerleme Hizmeti 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/1/2017 tarih..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark