Archive for the ‘Genel’ Category

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2019

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi 2017-2019 05 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29939 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 19/12/2016 Kara..  

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 04 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29938 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli…  

BKK 2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 03 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29937 Karar Sayısı : 2016/9607 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İli..  

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıklar 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1)..  

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Çeklerde Karekod 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: A…  

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 11

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 11 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…  

31 Aralık 2016 Tarihinde Yayımlanan Mevzuat 3 Mükerrer

31 Aralık 2016 Tarihinde Yayımlanan Mevzuat 3 Mükerrer 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Trafik Kazaları Nedeniyle İlgilil…  

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1995 tar…  

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kap…  

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ

2017 Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faizi 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark