Archive for the ‘Genel’ Category

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 04 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30056 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı yaklaşık birim maliye…  

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)

Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği SHY-14B 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…  

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tar…  

BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Karar Sayısı : 2017/10111 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardı…  

KHK 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK

KHK 690 29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30052 (Mükerrer) Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasa…  

BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik 29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30052 Karar Sayısı : 2017/10106 31/1/2017 tarihli ve 201…  

Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2017 Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri Katsayıları 28 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30051 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müte…  

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişiklik 28 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30051 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/12/2…  

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (No: 2017/20)

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ 2017/20 27 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30050 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kaps..  

Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2017/23, K: 2017/93 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/23 27 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30050 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/23 Karar Sayısı…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark