VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 488 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 15/6/2…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 3 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/2..

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/…

 

EPDK 2018 Yılı İdari Para Cezaları İPC

EPDK 2018 Yılı İdari Para Cezaları İPC 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca…

 

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2018 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET : Mükelleflerin 2018 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esa..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 (Maden Kanunu)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 Maden Kanunu 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 (Emlak Vergisi)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 Emlak Vergisi 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016…

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7063 Sayılı

7063 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Kanun No: 7063 Kabul Tarihi: 06 Aralık 2017 MADDE 1- 31/12/196…

 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri Derleme 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 18/8/2012 tarih…

 

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Ücret 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/2/1989…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark