Archive for the ‘Genel’ Category

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği 24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30047 Türk Patent ve Marka Kurumundan: BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Da…  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sürücü Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661..  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

SMMM YMM Genel Tebliği Seri No: 45 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1…  

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirleri 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 Karar Sayısı : 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu gelirl…  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mal…  

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

YMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali…  

Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi 19 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30043 Başbakanlıktan: Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri GENELGE…  

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentaları 19 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30043 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/201…  

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/168 (4458 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/168 18 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30042 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/168 Karar Sayı…  

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2017/14 (2004 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2017/14 18 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30042 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/14 Karar Sayısı..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark