Archive for the ‘Genel’ Category

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2017/11)

2018 Su Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Amaç, kapsam ve day…  

VUK 489 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 489 21 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/9/2…  

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Ücret 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/2/1989…  

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri Derleme 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 18/8/2012 tarih…  

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7063 Sayılı

7063 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Kanun No: 7063 Kabul Tarihi: 06 Aralık 2017 MADDE 1- 31/12/196…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 (Emlak Vergisi)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 Emlak Vergisi 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016…  

VUK 487 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 487

VUK 487 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul K…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 (Maden Kanunu)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/36 Maden Kanunu 20 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30276  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2017/…  

VUK 486 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 486

VUK 486 17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30273  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) Serbest meslek erbabı,…  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 18 Adet Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 18 Adet Tebliğ 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 (Mükerrer) —   Türkiye Fin…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark