Archive for the ‘Genel’ Category

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmelik Değişikliği 27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30193 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28..  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

KDV Genel Uygulama Tebliğ 14 27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30193 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tari…  

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve…  

BKK 2017/10696 Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Karar Sayısı : 2017/10696 Ekli…  

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:…  

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Tebliği 2017/1 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç ve..  

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği 4 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1….  

SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası)

SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 07/09/2017 Sayı : 71…  

BKK 2017/10828 Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar

2017 Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ertelenmesi 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Karar Sayısı : 2017/10828 Oda ve borsaların, 2017 yı…  

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli..  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark