Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11507

Kruvaziyer Gemi Turist BKK 2017/11507 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11507 Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turi…

 

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 Sayılı Kanun 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kanun No: 7099 Kabul Tarihi: 15/02/2018 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Ta…

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğü 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ve…

 

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) 6 08 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30354  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve…

 

7100 Sayılı Kanun Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7100 Sayılı Kanun Yükseköğretim 06 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30352  Kanun No: 7100 Kabul Tarihi: 22 Şubat 2018 MADDE 1- 27/7/1967 tarihli v…

 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

2018 Gemi Adamları İaşe Bedeli 03 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30349 …

 

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)

Sivil Hava Sıhhi İşyeri Açma SHY-33B 03 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30349 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) 03 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30349  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…

 

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri)

SGK Genelgesi 2018/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 01/03/2018 Sayı : 98547999-010.06-E. 1281350 K…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark